Sabtu, 13 Juni 2009

Sejarah Islam DI Malaysia (SIAT)

A.Sejarah perkembangan

Sebenarnya tidak adanya kejelesan mengenai kapan islam tersebar di Malaysia. Sehingga menimbulkan berbagai macam teori:

Wan Husain Azmi, mengungkapkan sebuah teori:
Islam pertama kali sampai di Malaysia pada abad pertama hijriah. Pada abad pertama hijriah orang islam arab telah sampai di gugusan melayu
Fatmi mengatakan:
Islam datang pertama kali sekitar abad 8 hijriah.atau pada abad ke 14 masehi. Ia menemukan batu bersurat di Trengganu pada tahun 702 hijriah/1302 M
Sekitar abad ke-14 agama Islam masuk ke Malaysia dibawa oleh pedagang dari Arab, Persia, Gujarat dan Malabar. Disamping itu, ada seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah yang mengislamkan pejabat pemerintah Malaka dan kemudian


terbentuklah kerjaan Islam di Malaka dengan rajanya yang pertama Sultan Permaisura. Setelah beliau wafat diganti oleh Sultan Iskandar Syah dan penyiaran Islam bertambah maju, pada masa Sultan Mansyur Syah (1414-1477 M). Sultan suka menyambung tali persahabatan dengan kerajaan lain seperti Syam, Majapahit, dan Tiongkok
Majun mengatakan;
Islam tiba di Malysia pada abad ke 15 dan 16 Masehi, Namun teori dari fatmi dan majun belum Valid. Penemuan batu nisan di tanjung inggris, Kedah. Pada tahun 1965. Tertulis nama Syekh Abdul Qadir Ibnu Khusyen Stah 1965 m abad ke 9 M. Ia adalah seorang da’I keturunan Persia. Pada abad ke 3 h atau 10 m islamisasi di Malaysia tidak lepas dari peranan raja-raja Melaka. Sultan Muhammad syah. Adalah orang yang pertam kaali masuk islam
.Kejayaan Malaka dapat dibina lagi sedikit demi sedikit oleh Sultan Aludin Syah I, sebagai pengganti Muhammad Syah. Kemudian pusat pemerintahannya dari Kampar ke Johor (Semenanjung Malaka). Sultan Alaudin Syah I dikenal sebagai Sultan Johor yang pertama dan negeri Johor makin nertambah ramai dengan datangnya para pedagang dan pendatang. Sampai sekarang perkembangan agama Islam di Malaysia makin bertambah maju dan pesat, dengan bukti banyaknya masjid-masjid yang dibangun, juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkemabangan Islam di Malaysia, tidak ada hambatan. Bahkan, ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Di kelantan, hukum hudud (pidana Islam) telah diberlakukan sejak 1992. kelantan adalah negara bagian yang dikuasai partai oposisi, yakni Partai Al-Islam se-Malaysia (PAS) yang berideologi Islam. Dalam pemilu 1990 mengalahkan UMNO dan PAS dipimpin oleh Nik Mat Nik Abdul Azis yang menjabat sebagai Menteri Besar Kelantan.
Anggapan umum bahwa Islam wujud buat pertama kali di Malaysia pada abad ke-10 di Terengganu yang merupakan negeri Melayu pertama untuk memeluk Islam. Dapatan ini berdasarkan Tugu Peringatan Batu yang ditemui di Kuala Berang, Terengganu.
Pada tahun 1303, Sultan Muzaffar Shah I (abad ke-12) dari Kedah memeluk Islam dan menjadi raja Melayu pertama yang diketahui untuk berbuat demikian. Bagaimanapun, adalah pemelukan Islam oleh Sultan Megat Iskandar Shah, sebelum itu dikenali sebagai Parameswara, yang merupakan peristiwa penting dalam pemelukan Islam oleh orang-orang Melayu di Malaysia. Baginda telah memeluk Islam selepas perkahwinannya dengan seorang puteri dari Pasai.

Bentuk-bentuk Islam di Malaysia :

Sunni Islam
Ajaran Shafi'i yang merupakan salah satu cabang kepada Sunni, merupakan mazhab yang utama di Malaysia. Bentuk ajaran lain dianggap menyeleweng bagi di kebanyakan tempat di Malaysia. Pun begitu, di sesetengah kawasan terpencil, masih ada elemen Shamanism dalam ajaran Islam mereka. Masjid sudah menjadi kelaziman di merata tempat di seluruh negara dan suara Azan dapat didengari dari kubah-kubah masjid 5 kali setiap hari. Pihak kerajaan dan institusi perbankan akan ditutup selama dua jam pada hari Jumaat bagi menghormati pekerja-pekerja yang perlu menunaikan solat secara jemaah di masjid-masjid. Di sesetengah negeri seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah, mereka memilih hari Jumaat dan Sabtu dan bukan Sabtu dan Ahad sebagai hari cuti umum.
Islam Hadhari

Istilah "Islam Hadhari" atau Islam progresif telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, untuk menegaskan peranan utama pengetahuan dalam Islam. Ketekunan, kejujuran, pentadbiran yang baik, serta kecekapan diberikan nilai yang sama. Ia juga merayu kepada orang-orang Islam agar menjadi menyeluruh, bertoleransi, dan berpandangan ke luar.

Islam Hadhari bertujuan untuk mencapai sepuluh prinsip utama:
• Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi.
• Kerajaan adil dan beramanah.
• Rakyat berjiwa merdeka.
• Penguasaan ilmu pengetahuan.
• Pembangunan ekonomi yang seimbang dan komprehensif.
• Kehidupan berkualiti.
• Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita.
• Keutuhan budaya dan moral.
• Pemeliharaan dan pemuliharaan alam semula jadi.
• Kekuatan Pertahanan dan Perpaduan.

Abdullah Mohd Zain, Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri, berkata bahawa "Ia menekankan kebijaksanaan, sifat praktik, dan keharmonian," dan menambah bahawa "Ia menggalakkan kesederhanaan atau pendekatan seimbang terhadap kehidupan, tanpa menyimpang daripada asas-asas al-Quran, serta contoh-contoh dan pepatah-pepatah Nabi Muhammad.B.Cara Penyebaran Islam Di Malaysia

Setelah pengenalan awal Islam, telah menyebarkan agama Islam oleh ulama setempat atau ulama 'dari satu ke daerah lain. Mereka biasa latihan ini adalah untuk membuka pusat pelatihan agama disebut "pondok" atau pondok kecil dari tempat tidur dibangun untuk para siswa.

Selain memberi kuliah di rumah, rumah doa, atau mesjid, mereka juga melaksanakan tugas-tugas seperti yang bekerja di padi ladang, kebun dan pekerjaan lain craftwork dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Peran ini ulama 'yang tidak hanya dari guru tetapi juga dengan penasihat untuk keluarga dan masyarakat desa. Mereka memainkan peran yang cukup luas satu karena keahlian dan kemampuan mereka di lebih dari satu bidang aktivitas manusia. Setelah lulus, maka murid akan kembali ke tanah air mereka, yang sering jauh di beberapa pelosok tanah air, membentuk link dalam satu rantai antara ulama 'dan lainnya.

Islam di kepulauan Melayu pada umumnya dan Malaysia khususnya mengikuti Shafi Madhab (sekolah pemikiran). Namun banyak umat Islam di Malaysia yang tidak mengikuti sekolah tertentu. Di Perlis, negara yang menetapkan konstitusi Perlis mengikuti Qur'an dan Sunnah dan tidak madhab tertentu. Banyak umat Islam di Perlis sehingga tidak mengikuti madhab apapun, seperti halnya dengan pengikutnya dan anggota dari Organisasi Muhammadiyah di Indonesia.

The unifying faktor yang membuat ikatan yang kuat di antara mereka adalah keseragaman dari sistem pengajaran, tidak hanya untuk Suci buku dan bahasa yang digunakan sama, tetapi juga masalah sosial-politik, walaupun di Indonesia dengan Belanda merupakan kekuatan kolonial dan di Malaysia (atau Malaya) British. Apakah yang penjajah Portugis, Belanda atau Inggris Christionisation mencoba berbagai cara, terutama melalui sistem pendidikan.Ada beberapa factor menyebabkan Islam kuat di Malaysia

1. Karena islam dijadikan identitas melayu
2. Posisi islam dalam konstitusi dan undang-undang Malaysia 1 agustus 1957 Malaysia merdeka dari inggris Islam menjadin agama resmi kerajaan
3. Kebijakan pemerintah setelah berakhirnya konflik etnik(1969) tentang masalah ekonomo dengan membuat system ekonomi baru yaitu ekonomi berbasis islam
4. Adanya dukungan kuat dari pemerintah

Malaya dicapai setelah kemerdekaan pada 31 Agustus 1957, perkembangan pendidikan agama di sekolah subsidi pemerintah merupakan hasil dari upaya berkelanjutan pada bagian dari masyarakat Melayu. Hal ini dapat dilihat di Islamic College dan National University of Malaysia.

C. Tokoh – Tokoh Islam Di Malaysia
Banyak tokoh - tokoh dari luar negeri datang ke malaka seperti dari Afghanistan, Melebar, Hindustan dan terutama dari tanah arab untuk menyebarkan ilmu pengetahuan islam, melanjutkan insitusi-institusi tersebut. Antara mereka seperti Sayyid Abd a-Azis, Maulana Abu Bakar , Maulana Yusuf, Qadi Menus,Qadi Menawar Syah, Maulana Sadar Johan dan lain-lain
beberapa ulama 'menjadi guru di Masjid Al-Haram. Pada saat ini satu ulama 'dari Kedah, Muhammad bin Abdul Kadir, dan dua orang guru dari Petani di sana. Muhammad ayah juga seorang guru di Masjid Al-Haram.

Sidi Abdul Aziz
Beliau berasal dari Jeddah ,beliau adalah salah satu ulama yang mengislamkan pejabat pemerintah Malaka
Sultan Permaisura
Beliau merupakan raja pertama yang memimpin kerjaan islam malaka.
Sultan Iskandar Syah
Beliau merupakan pengganti dari raja islam malaka
Sultan Mansyur Syah ( 1414 - 1477 M )
Beliau merupakan penggganti dari Sultan Iskadar Syah,dimasa pemimpinannya penyiaran Islam bertambah maju

Sultan Muzaffar Shah I
dari Kedah memeluk Islam dan menjadi raja Melayu pertama yang diketahui untuk berbuat demikian. Bagaimanapun, adalah pemelukan Islam oleh Sultan Megat Iskandar Shah, sebelum itu dikenali sebagai Parameswara, yang merupakan peristiwa penting dalam pemelukan Islam oleh orang- orang Melayu di Malaysia. Baginda telah memeluk Islam selepas perkahwinannya dengan seorang puteri dari Pasai.

Sultan Aludin Syah I
sebagai pengganti Muhammad Syah. Kemudian pusat pemerintahannya dari Kampar ke Johor ( Semenanjung Malaka ). Sultan Alaudin Syah I dikenal sebagai Sultan Johor yang pertamaPENUTUP


KESIMPULAN
a. Islam adalah agama rasmi Malaysia. Menurut kepada rajah banci 2000, kira-kira 60.4 peratus daripada populasi ini mengamalkan Islam; 19 peratus Buddha; 9 peratus Kristian; 6 peratus Hindu; dan 3 peratus Konfusianisme, Taoisme, dan agama tradisional Cina lain
b. agama Islam masuk ke Malaysia Sekitar abad ke-14 ,dibawa oleh pedagang dari Arab, Persia, Gujarat dan Malabar
c. Agama islam di Malaysia terbagi manjadi beberapa aliran,diantaranya :
Sunni Islam ,Ajaran Shafi'i yang merupakan salah satu cabang kepada Sunni, merupakan mazhab yang utama di Malaysia. Dan
Islam Hadhari, Istilah "Islam Hadhari" atau Islam progresif telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, untuk menegaskan peranan utama pengetahuan dalam Islam
d. Tokoh – tokoh Islam di Malaysia antara lain: Sidi Abdul Aziz, Sultan Permaisura,Sultan Iskandar Syah,Sultan Mansyur Syah,Sultan Muzaffar Shah I, dan Sultan Aludin Syah I

DAFTAR PUSTAKA

• Laman web Harkah
• Islamhadhari.net
• http://www.fiqhiah.blogspot.com

2 komentar :

IBU.SUMIASIH mengatakan...

Saya mau mengucapkan terima ksih g tidak terhingga, serta penghargaan & rasa kagum yg setinggi-tingginya kepada AKI JEYAPATI , saya sudah kerja sebagai TKI selama 5 tahun di singapore, dengan gaji lebih kurang 2.5jt/bln, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi setiap bulan harus mengirim ortu di jawa, sudah lama saya mengetahui roomnya AKI ini, juga sudah lama mendengar nama besar aki, tapi saya termasuk orang yg tidak terlalu percaya dengan hal ghoib, jadi saya pikir ini pasti kerjaan orang iseng Saja.
tetapi kemarin waktu pengeluaran 8924 , saya benar2 tidak percaya & hampir pingsan, angka yg diberi aki 8924 ternyata tembus, awalnya saya coba2 menelpon, saya bilang saya terlantar di singapore, tidak ada ongkos pulang, terus beliau bantu kasih angka 8924 setelah saya bantu mahar 8 juta.mulanya saya tdk percaya,mana mungkin angka ini keluar, tapidengan penuh pengharapan saya pasangin kali 100 lembar, sisa gaji bulan januari, ternyata meledak….!!!
dapat BLT 750jt, sekali lagi terima kasih banyak AKI JEYAPATI, saya sudah kapok kerja jadi TKI, rencana minggu depan mau pulang aja ke sukabumi.buat aki,saya tidak akan lupa bantuan& budi baik aki.HUBUNGI AKI JEYAPTI DI NO INI 0852-4228-0055. KLIK TOGEL 2D 3D 4D 6D DISINI

SUKARMAN MALAYSIA mengatakan...

SAYA SEKELUARGA INGIN MENGUCAPKAN BANYAK TERIMAH KASIH KEPADA AKI NAWE BERKAT BANTUANNNYA SEMUA HUTANG HUTANG SAYA SUDAH PADA LUNAS SEMUA BAHKAN SEKARAN SAYA SUDAH BISA BUKA TOKO SENDIRI,ITU SEMUA ATAS BANTUAN AKI YG TELAH MEMBERIKAN ANKA JITUNYA KEPADA SAYA DAN ALHAMDULILLAH ITU BENER2 TERBUKTI TEMBUS..BAGI ANDA YG INGIN SEPERTI SAYA DAN YANG SANGAT MEMERLUKAN ANGKA RITUAL 2D 3D 4D YANG DIJAMIN 100% TEMBUS SILAHKAN HUBUNGI AKI NAWE DI 085-218-379-259 ATAU KLIK SITUS DANA GAIB

Posting Komentar